Annette Mohr Rekruttering aS

Hvorfor velge oss?

Vi har erfaring
Vi har lang erfaring og vi tør å utfordre kunden.  Vår erfaring er at kunden ofte har en relativt klar idé om hva slags leder eller medarbeider de ser etter - og det er bra.Samtidig er det lett å overse viktige krav og utfordringer når du ser profilen fra innsiden av bedriften. Vi har lang erfaring med å velge kandidater til ulike stillinger i ulike bransjer og sektorer og vi kan derfor bidra i diskusjonen rundt dette.  Vår ledererfaring er fra industri, næringsliv og det offentlige. Vi kan derfor tilby verdifull innsikt og erfaring som kan belyse ulike ferdigheter som trengs for å oppnå ulike mål i en organisasjon.
Tekniske løsninger og samarbeid
I samarbeid med våre leverandører har vi tilgang til teknologiske løsninger for å identifisere mulige kandidater og sikre optimal synlighet for riktig målgruppe. Vi oppdaterer kontinuerlig vår kunnskap om bedrifter og enkeltpersoner.
Betrodd av kandidater
Respektfull og konfidensiell behandling fremmer tillit. Kandidatene kan stole på at de bli behandlet med respekt og konfidensialitet. En slik tillit skaper god dialog med kandidatene og det er med den største glede vi mottar tilbakemeldinger om at prosessene hos oss oppleves trygge og bevisstgjørende om kandidatens egne kvaliteter og egenskaper.
Samfunnsansvar og nettverk
Annette Mohr Rekruttering AS har gjennom mer enn 5 års virksomhet etablert seg med et godt renommé i markedet både hos kunder og kandidater. Gjennom god forankring i det lokale næringslivet og med en stor andel repeterende kunder bidrar det til god markedsinnsikt og kunnskap. Selskapet er opptatt av likestilling og mangfold og er en bidragsyter til utvikling og vekst av det lokale næringslivet.
Fredrikstad Næringsforening. Foto: Trine Sirnes

Kartlegging og analyse

Hver utvelgelse er unik. For å finne den rette kandidaten må vi bruke tilstrekkelig med tid slik at vi forstår oppdragsgivers utfordringer, forventninger og muligheter. Stillings- og kravanalysen danner grunnlaget for vår forretningsmessige forståelse av kunden og sikrer vår dialog med kandidatene.

Sammen finner vi den riktige profilen basert på en prosess der spørsmål som; hvordan merker dere at en leder lykkes? Hva skal prioriteres? Hva kjennetegner kulturen og hvordan etterleves verdiene?  I samtaler med interne nøkkelpersoner ser vi stillingen fra ulike perspektiv og henter inn tilgjengelig informasjon. Dette legger grunnlaget for hvilke kandidater vi skal søke etter, for hvordan vi skal motivere dem inn i prosessen, og for hvordan vi skal velge ut den rette blant de beste.

Tiltrekke seg og motivere kandidater

Målet med rekrutteringen er å finne den kandidaten som best vil lykkes i rollen.  Vi leter etter de som er riktige for rollen, men som kanskje ikke søker aktivt. For hvert oppdrag lager vi en plan der annonsering og søk inngår.

Både når det gjelder utvelgelsen eller søket leter vi etter de kandidatene med rett kompetanse og størst potensiale for å lykkes i rollen. Kandidatvurderingen gjøres fortløpende av oss. Rene search-oppdrag avtales spesielt.

Vurdering og anbefaling

Hva kjennetegner morgendagens medarbeider og leder?

Gjennom god samtaleteknikk, personprofilanalyse og vurdering finner vi finalekandidater til presentasjon for kunden. Vi gir en grundig vurdering av hver kandidat og benytteren skjematisk fremstilling av kandidatenes treff på de ulike kompetansekravene.

Gjennom samtalen med kandidaten dannes det noen hypoteser for personlige egenskaper, adferd og motivasjon. Dette drøfter vi og nyanserer underveis i prosessen. Vår anbefaling er basert på grundige intervjuer, testresultater, vurderinger, observasjoner og et tilstrekkelig antall referansesamtaler.

Følge opp

Det er med stolthet og glede hver gang, når vi finner og kan følge opp ledere og spesialister som leverer resultater over tid. Det første året etter at kandidaten har startet i stillingen, følger vi opp med hvordan vedkommende innfrir i rollen. Vi følger samtidig opp i hvilken grad kandidatens forventninger er innfridd.

Vi skal levere med kvalitet. Dersom en anbefalt kandidat mot formodning ikke innfrir og må slutte innen 6 måneder, gjør vi jobben om igjen – uten ekstra kostnader for oppdragsgiver, bortsett fra kjøpte tjenester.