Best på rekruttering

Annette Mohr Rekruttering AS

Annette Thorsø Mohr etablerte selskapet Torp Consulting Øst AS (i dag Annette Mohr Rekruttering AS) i 2015 og har siden 2017 drevet det sammen med Erik Bjørløw Dye som er styreleder.  

Annette er oppvokst i Fredrikstad og har drevet rekrutteringstjenester i mer enn 20 år, noe som har gitt henne en solid forankring og et stort nettverk i regionen.

Annette har flere års ledererfaring fra det offentlige; fraOslo kommune og fra Aetat, nå NAV, der hun i en periode var distriktsarbeidssjef med ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken i sin region i Østfold.

Som et utspring fra Aetat sin markedssatsing på slutten av 1990 årene ble det etablert et privat konsulentselskap i 2001 hvor rekruttering, omstilling og vikarutleie var de sentrale leveransene. Annette var sentral i denne satsingen noe som ga god innsikt og stor interesse for konsulenttjenestene rekruttering og omstilling.

I mer enn 5 år har Annette nå drevet sitt eget selskap i Østfold i et nettverk av rådgivere og ledere med fokus på styrearbeid, lederkompetanse og rekruttering.

Annette Mohr Rekruttering leverer i dag tjenester innen search og utvelgelse av ledere og fagspesialister, med sterk lokal tilknytning i Søndre Viken – Østfold.

Annette Mohr Rekruttering er best på rekruttering, men leverer også tjenester innen karriereutvikling og coaching og omstilling i bedrifter. 
Foto: Svein Halvorsen

Menneskene

Vi er et aksjeselskap som driver godt. Selskapet består av en operativ daglig leder og en styreleder. Vi har omfattende og livslang ledererfaring innen industri, næringsliv, stat og kommune. Vi er opptatt av å skape en merverdi for kundene gjennom egen erfaring og kunnskap, i tillegg til vårt samfunnsengasjement og interesse for næringslivet.
Annette Thorsø Mohr
Partner/daglig leder i Annette Mohr Rekruttering AS
Erik Bjørløw Dye
Partner og styreleder i Annette Mohr Rekruttering AS